Φυτά για Πάρκα & Κήπους
(Φυτά για Πάρκα & Κήπους)

Σκοπός μαθήματος

 

Στόχοι του μαθήματος

 

Περιγραφή μαθήματος

Μορφολογικά χαρακτηριστικά αυτοφυώ,''επιγενών'' και ξενικών γυμνόσπερμων και αγγειόσπερμων ειδών που χρησιμοποιούνται συχνά σε πάρκα,κήπους και δεντροστοιχίες σε αστικά και περιαστικά περιβάλλοντα.Κλείδες αναγνώρισης.Ζώνες εξάπλωσης.Θέματα προς μελέτη:Αυτοφυή είδη-Ξενικά Είδη-Μικροί θάμνοι-Αναρριχώμενα-Ποώδη φυτά-Άνθη-Οπωροφόρα καλλωπιστικά- Φυτά εδαφοκάλυψης- Φυτά υδρόβιων οικοσυστημάτων- Είδη χλοοτάπητα- Φυτά ειδικών χρήσεων. Εργαστηριακές ασκήσεις και θέμα καταγραφής και αναγνώρισης φυτικών ομάδων ή συγκεκριμένων περιοχών κατά άτομο ή ομάδα σπουδαστών.