Διδακτικό Προσωπικό

Τακτικοί Καθηγητές Α’ Βαθμίδας

Αθανάσιος ΣΤΥΛΙΑΔΗΣ, Προιστάμενος Τμήματος (Βιογραφικό)

Μαρία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Βιογραφικό)

 

Επίκουροι Καθηγητές

Λάζαρος ΣΕΧΙΔΗΣ

 

Καθηγητές Εφαρμογών

Δέσποινα ΖΑΒΡΑΚΑ

 

ΕΔΙΠ

Ευαγγελία Πολύζου