Μόνιμοι Καθηγητές Τμήματος

Τακτικοί Καθηγητές Α’ Βαθμίδας

Αθανάσιος ΣΤΥΛΙΑΔΗΣ, Προιστάμενος Τμήματος (Βιογραφικό)

Μαρία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Βιογραφικό)

Γρηγόριος ΧΑΤΖΗΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ (Βιογραφικό )

 

Επίκουροι Καθηγητές

Λάζαρος ΣΕΧΙΔΗΣ

 

Καθηγητές Εφαρμογών

Δέσποινα ΖΑΒΡΑΚΑ