Πρόγραμμα Σπουδών

Νέο πρόγραμμα σπουδών

Δείτε εδώ το νέο πρόγραμμα σπουδών που θα ισχύσει από το χειμερινό εξάμηνο της χρονιάς 2012-13

Για να δείτε τους κανόνες μετάβασης από το παλιό πρόγραμμα σπουδών στο νέο, διαβάστε εδώ

Για να δείτε τις αντιστοιχίσεις παλαιών και νέων μαθημάτων διαβάστε εδώ .

Για το παλιό πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να φυλλομετρήσετε τον οδηγό σπουδών που ίσχυε μέχρι το χειμερινό εξάμηνο 2010