Μεταπτυχιακές Σπουδές

Master of Arts in Landscape Architecture in Univ. of Anhalt Germany

Master of Arts in Landscape Architecture in Univ. of Anhalt Germany (near Berlin)

Πληροφορίες στα:

http://mla.loel.hs-anhalt.de/

http://www.hs-anhalt.com/nc/study/courses-of-study/master/studiengang/landscape-architecture.html

http://mla.loel.hs-anhalt.de/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=74

Συνολικό Κόστος: 4,392 Euro per Year (Fees, Housing, Foods, Transportation, etc.)

(2 years Course)

Αιτήσεις: μέχρι 15 Ιουλίου (Portfolio με 4 ή 5 εργασίες, Lower [English], Συστατικές Επιστολές)

Γλώσσα: Αγγλικά