Εκτύπωση

Δραστηριότητες

Εκδρομές

Εκδρομές

Εκδηλώσεις: 4

Χωρίς Περιγραφή

Εμφάνισε εκδηλώσεις


Ημερομηνία Τίτλος εκδήλωσης Σημείο συνάντησης Πόλη Κατηγορία εκδήλωσης
30.11.2011 Εκδρομή στη Θεσσαλονίκη Τμήμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου Δράμα Εκδρομές
20.03.2012 - 20.03.2012 Εκδρομή στην Ξάνθη Τμήμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου Δράμα Εκδρομές
22.03.2012 - 22.03.2012 Στα πλαίσια του μαθήματος Ανάλυση – Σύνθεση 2 Τμήμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου Δράμα Εκδρομές

Ενημερώσεις

Ενημερώσεις

Εκδηλώσεις: 1

Χωρίς Περιγραφή

Εμφάνισε εκδηλώσεις


Ημερομηνία Τίτλος εκδήλωσης Σημείο συνάντησης Πόλη Κατηγορία εκδήλωσης
12.01.2012 Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Π2 Τμήμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου Δράμα Ενημερώσεις